↑ Return to 2018

Print this Stránka

Lukáš Hipík a Lucia Rábarová

Dátum Miesto súťaže Kategória Umiestnenie
10.2.2018 MSR 10 tancov, Nitra
Junior II
12 z 19 párov
24.2.2018 Pezinok
Dospelí C STT 1 z 19 párov
24.2.2018 Pezinok
Dospelí C LAT
9-11 z 23 párov
24.3.2018 MSR STT, Nové Zámky
Junior II
6 z 19 párov
28.4.2018 Lučenec, SLP Juniori STT
7 z 21 párov
28.4.2018 Lučenec, SLP Juniori LAT 17-18 z 23 párov
28.4.2018 Lučenec Junior II C LAT 6 z 10 párov
19.5.2018 Nitra, SLP Juniori STT
9 z 22 párov
19.5.2018 Nitra, SLP Juniori LAT 16 z 23 párov
13.10.2018 Pezinok, SLP
Juniori STT 6 z 16 párov
13.10.2018 Pezinok, SLP
Juniori LAT 11 z 20 párov
10.11.2018 Nové Zámky, SLP Juniori STT
9-10 z 22 párov
10.11.2018 Nové Zámky, SLP Juniori LAT 13 z 25 párov

 

Permanent link to this article: https://www.tkwelcome.sk/?page_id=2452