↑ Return to 2016

Print this Stránka

Martin Poliak a Lenka Farkašová

Dátum Miesto súťaže Kategória Umiestnenie
17.4.2016 Martin Junior I C STT z 9 párov
17.4.2016 Martin Junior I C LAT 6 z 11 párov
30.4.2016 Trnava
Junior I C STT 6-7 z 10 párov
30.4.2016  Trnava
Junior I C LAT 10 z 12 párov
15.5.2016 SLP, Nitra
Juniori STT 21-23 z 36 párov
15.5.2016 SLP, Nitra
Juniori LAT 25 zo 41 párov
15.5.2016 Nitra
Junior II C STT 16 z 24 párov
15.5.2016 Nitra
Junior II C LAT 18 z 27 párov
22.5.2016 Bratislava Junior II C STT 8 zo 14 párov
22.5.2016 Bratislava
Junior II C LAT 7 zo 14 párov
22.5.2016 Bratislava Junior I C STT 3 z 8 párov
22.5.2016 Bratislava
Junior I C LAT 3 z 5 párov
11.6.2016 Mikulov Junior II C STT 4 z 13 párov
11.6.2016 Mikulov
Junior II C LAT 6-7 zo 17 párov
12.6.2016 Brno Junior II C STT 2 zo 14 párov
12.6.2016 Brno
Junior II C LAT 7-8 zo 16 párov
12.6.2016 Brno Junior I C STT 2 z 8 párov
12.6.2016 Brno
Junior I C LAT 3 zo 7 párov
25.9.2016 Martin Junior II C STT 4 z 11 párov
25.9.2016 Martin
Junior II C LAT 8 z 12 párov
15.10.2016 Pezinok, SLP
Juniori  STT 22-25 z 37 párov
15.10.2016 Pezinok, SLP
Juniori LAT 25 z 38 párov
15.10.2016 Pezinok
Junior I C STT 2 z 13 párov
15.10.2016 Pezinok
Junior I C LAT 8-9 z 12 párov
5.11.2016 Brno
Junior II C STT 3 z 25 párov
5.11.2016 Brno
Junior II C LAT 14-15 z 32 párov
5.11.2016 Brno
Junior I C STT 1 z 12 párov
5.11.2016 Brno
Junior I C LAT 3 z 15 párov
12.11.2016 Nitra
Junior I C STT 3 z 10 párov
12.11.2016 Nitra Junior I C LAT 5 z 12 párov
19.11.2016 Nové Zámky SLP Juniori STT 21-22 z 38 párov
19.11.2016 Nové Zámky SLP Juniori LAT 25 zo 43 párov
19.11.2016 Nové Zámky Junior II C STT 1 z 18 párov
19.11.2016 Nové Zámky Junior II C LAT 5 z 18 párov
27.11.2016 Brno Junior II C LAT 2 zo 14 párov
18.12.2016 Brno Junior I C LAT 3 zo 7 párov
18.12.2016 Brno Junior II C LAT 3 z 12 párov

 

Permanent link to this article: https://www.tkwelcome.sk/?page_id=1661